Dit "Privacy- en Cookiebeleid" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door The Parking Lot, Grotehondstraat 44, 2018 Antwerpen, KBO-nummer: 0468.278.683.

Lees dit privacybeleid aandachtig door. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door uw persoonsgegevens mee te delen op onze Website https://www.nineoclocksomewhe.re/, door contact met ons op te nemen per e-mail/telefoon of door het indienen van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacybeleid.

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Welke gegevens verwerken wij over u?
Artikel 2 - Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Artikel 3 - Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Artikel 4 - Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Artikel 5 - Uw rechten
Artikel 6 - Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Artikel 7 - Cookies


Artikel 1.

Welke gegevens verwerken wij over u?

1. The Parking Lot verwerkt in het kader van haar activiteiten de volgende persoonsgegevens van u:

 • Cookies - Telkens wanneer u naar onze website surft, kunnen wij op basis van cookies en soortgelijke technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzamelen, met name uw IP-adres en surfgedrag. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in artikel 7.

 • Klantgegevens - Als u onze website gebruikt of een dienst aanvraagt, kunnen wij de volgende klantgegevens over u verzamelen: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, btw-nummer, bankrekeningnummer en alle andere gegevens die u ons vrijwillig verstrekt.

 • Leveranciersgegevens - Indien u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende gegevens: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer en eventuele andere gegevens die u ons vrijwillig verstrekt.

 • Communicatiegegevens - Indien u ons belt, e-mailt of een contactformulier invult, verwerken wij de volgende gegevens: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en eventuele andere gegevens die u ons vrijwillig verstrekt.

 • Sollicitatiegegevens - Als u bij ons solliciteert, verwerken wij de volgende gegevens: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, opleiding en training, werkervaring en eventuele andere gegevens die u ons vrijwillig verstrekt.

 

Artikel 2.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

1. Algemene doeleinden:

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als volgt:

 • Cookies - om onze website te onderhouden en te verbeteren en om persoonsgegevens in statistieken op te nemen, met uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming als rechtsgrondslag (behalve voor strikt noodzakelijke cookies waarvoor geen toestemming nodig is);

 • Klantgegevens - om de gevraagde dienst te verlenen, om contact op te nemen met onze klanten en om de door u bestelde diensten te leveren en te factureren en om onze boekhouding bij te houden, op basis van hetzij de uitvoering van een overeenkomst met u, hetzij onze wettelijke boekhoudplicht;

 • Leveranciersgegevens - om u een offerteaanvraag te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen, met u te communiceren en onze boekhouding bij te houden, op basis van hetzij de uitvoering van een overeenkomst met u, hetzij onze wettelijke boekhoudkundige verplichting;

 • Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, op basis van de uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst met u indien u online contact met ons opneemt of ons gerechtvaardigd belang indien u telefonisch contact met ons opneemt;

 • Gegevens over sollicitaties - om uw sollicitatie te verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de sollicitatie zelf en uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming om een wervingsreserve aan te leggen;

2. Direct marketing:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, promoties, op basis van ons rechtmatig belang met betrekking tot bestaande klanten, de uitvoering van een overeenkomst in het geval u zich abonneert op onze nieuwsbrief of uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming in alle andere gevallen. 

Indien u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen en wenst dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor onze direct marketing doeleinden, kunt u dit kosteloos en zonder opgave van reden doen door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon.

 

Artikel 3.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

1. In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:

 • Overheidsinstanties, justitiële en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • Financiële instellingen
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Akismet
 • Basecamp
 • Bitbucket
 • Combell
 • Dacast
 • Dirk Remy (accountant)
 • Exact Online
 • Float
 • Freshdesk
 • Google
 • Influo
 • KBC
 • Mailchimp (Mandrill)
 • Partena Professional
 • Sodexo
 • Teamleader
 • Calendly

2. Wij kunnen gebruik maken van software tools of partners die uw gegevens buiten Europa opslaan. Wij zorgen er altijd voor dat onze partners uw gegevens even veilig behandelen als wij en dat uw gegevens buiten Europa net zo veilig zijn als hier in Europa. Meer specifiek hebben we met Askimet, Basecamp, Bitbucket, Float, Freshdesk, Google, Mailchimp en Microsoft de Standaard Contractuele Clausules afgesloten die beschikbaar zijn gesteld door de Europese Commissie en bieden we waar nodig en mogelijk individuele aanvullende garanties bovenop deze Standaard Contractuele Clausules.

3. Indien wij ooit onze activiteiten stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat wij failliet gaan of onze activiteiten verkopen, kan dit betekenen dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan derden die onze activiteiten geheel of gedeeltelijk zullen overnemen. In dat geval zullen wij u altijd zoveel mogelijk vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

Artikel 4.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden van elke verwerkingsactiviteit te verwezenlijken:

 • Wij bewaren gegevens van klanten en leveranciers tot maximaal 5 jaar na het einde van de samenwerking. Bepaalde gegevens zijn wij verplicht 7 of 10 jaar te bewaren vanwege de wettelijke boekhoudplicht;
 • Communicatiegegevens bewaren wij maximaal 1 jaar als er geen samenwerking tot stand komt en maximaal 5 jaar als er wel een samenwerking tot stand komt;
 • Wij bewaren sollicitatiegegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt en maximaal 1 jaar daarna als u heeft ingestemd met een wervingsreserve.

 

Artikel 5.

Uw rechten

U hebt te allen tijde recht op kosteloze toegang tot uw persoonsgegevens en het gebruik dat wij ervan maken. U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te wissen. In een aantal gevallen die in de GDPR worden opgesomd, kunt u ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt die verder gaan dan onze noodzaak om uw gegevens te verwerken. U hebt ook altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, zelfs zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of te laten overdragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht die toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar hello@nineoclocksomewhe.re of per post naar Grotehondstraat 44, 2018 Antwerpen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Drukpersstraat 35
1000 Brussel 
Tel: +32 (0) 2 274 48 00
contact@apd-gba.be.  

Indien nodig kunt u ook naar de burgerlijke rechtbank stappen om schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 6.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo zijn onze server en softwaretools beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord, is er tweefactorauthenticatie, gelden er toegangsbeperkingen en passen wij waar mogelijk encryptie toe. Verder geven wij trainingen aan ons personeel over gegevensbescherming, hebben wij interne richtlijnen over gegevensbeveiliging en nemen wij passende beveiligingsmaatregelen in de vorm van up-to-date antivirus en firewall bescherming.

In geen geval kan The Parking Lot aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van een onjuist of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Artikel 7.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. Wij plaatsen alleen strikt noodzakelijke cookies zonder uw voorafgaande toestemming. Voor alle andere cookies zullen wij u eerst om toestemming vragen.

De cookielijst hieronder geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Oplijsting cookies

Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens die een website (wanneer een gebruiker die bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens. Deze cookies worden door ons geplaatst en worden interne cookies genoemd. Daarnaast gebruiken wij externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. Wij gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van onze website en worden daarom zonder uw toestemming geplaatst. Wij gebruiken ze bijvoorbeeld om uw privacyvoorkeuren in te stellen, om in te loggen, of om de toegang tot beveiligde delen van onze website te beveiligen. Wij verzamelen met deze cookies geen persoonsgegevens en geven de verzamelde informatie nooit door aan derden.

 
Functionele cookies

Deze cookies stellen onze website in staat verbeterde functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden geplaatst of door derde aanbieders van diensten die wij aan onze pagina's hebben toegevoegd. Helaas zullen bepaalde functies van onze website mogelijk niet naar behoren functioneren zonder uw toestemming.

 

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat de prestaties van onze website en diensten te verbeteren. Ze verschaffen ons informatie zoals het aantal bezoekers van onze website, welke pagina's het populairst zijn en helpen ons te begrijpen hoe bezoekers zich door de website bewegen. Wij plaatsen ze echter nooit zonder uw toestemming, maar zouden het natuurlijk op prijs stellen als u daarmee instemt.

 

Marketing cookies

Marketing cookies worden geplaatst voor marketing doeleinden en worden gebruikt om uw surfgedrag te volgen nadat u onze website heeft bezocht en/of om een profiel van uw interesses op te bouwen en u op maat gemaakte reclame te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. U bepaalt zelf of u toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke marketing cookies.

 

Als u merkt dat er via onze website andere cookies worden geplaatst, kunt u ons dat het beste zo snel mogelijk laten weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

Wij geven u zo veel mogelijk informatie over cookies die door derden worden geplaatst. Als u meer wilt weten, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectievelijke websites. Let wel: wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te accepteren. U kunt uw keuzes daarna op elk gewenst moment zelf beheren.

 

 

Beheer uw voorkeuren

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van onze website en worden daarom zonder uw toestemming geplaatst. Wij gebruiken ze bijvoorbeeld om uw privacyvoorkeuren in te stellen, om in te loggen, of om de toegang tot beveiligde delen van onze website te beveiligen. Wij verzamelen met deze cookies geen persoonsgegevens en geven de verzamelde informatie nooit door aan derden.
Bekijk
Functionele cookies
Deze cookies stellen onze website in staat verbeterde functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden geplaatst of door derde aanbieders van diensten die wij aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Helaas zullen bepaalde functies van onze website niet naar behoren functioneren zonder uw toestemming.
Bekijk
Analytische cookies
Deze cookies stellen ons in staat de prestaties van onze website en diensten te verbeteren. Ze verschaffen ons informatie zoals het aantal bezoekers van onze website, welke pagina’s het populairst zijn en helpen ons te begrijpen hoe bezoekers zich door de website bewegen. Wij plaatsen ze echter nooit zonder uw toestemming, maar zouden het natuurlijk op prijs stellen als u daarmee instemt.
Bekijk
Marketing cookies
Deze cookies volgen uw online activiteiten om adverteerders te helpen relevantere reclame te leveren of om te beperken hoe vaak u een advertentie te zien krijgt. Deze cookies kunnen die informatie delen met andere organisaties of adverteerders. Dit zijn blijvende cookies en bijna altijd van derden afkomstig.
Bekijk

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar hello@nineoclocksomewhe.re of per post naar Grotehondstraat 44, 2018 Antwerpen.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: https://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioral advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/

 


Laatst bijgewerkt: 28/05/2021